Bases del primer concurs de textos periodístics

PRIMER CONCURS DE TEXTOS PERIODÍSTICS PER A JOVES

Des de Recomana, organitzem un concurs de crítiques per a joves d’entre 12 i 18 anys amb la idea que reflexionin sobre els espectacles i generin un text periodístic.

Requisits

 • Poden participar-hi tots els alumnes d’entre 12 i 18 anys que hagin vist algun dels espectacles inscrits en la iniciativa.
 • Totes les crítiques s’hauran d’enviar en forma de text d’entre 1000 i 5000 caràcters.
 • Els textos hauran de ser enviats pel professorat en format word o similar a través del formulari de participació.
 • Els textos es podran remetre fins al 31 de maig de 2023.

Valoració i premis

 • S’estableixen dues categories en funció de l’edat dels i les participants:
  • De 12 a 15 anys (alumnes d’ESO)
  • De 16 a 18 anys (alumnes de Batxillerat).
 • Un equip de crítics de Recomana/Novaveu revisarà els textos i en seleccionarà els millors textos.
 • Es premiaran fins a 10 persones de cada categoria.
 • El veredicte es farà públic al mes de juny. Els premis estaran vinculats a la cultura amb experiències exclusives per a les persones guanyadores (entrar als camerinos i veure un espectacle; assistir a un assaig en procés de creació, colar-se al backstage…).

Uneix-t’hi